Boş konulu mail gönderimini engelleme

Outlook üzerinde boş konulu maillerin gönderimini engellemek için Outlook üzerinden aşağıdaki işlemleri yapmak gerekir.
1. Outlook içerisinde iken Alt + 11 tuşuna basılır.
2. Sol tarafta Project>Microsoft Outlook Objects>ThisOutlookSession üzerinde sağ taraftaki alana aşağıdaki kodlar yazılır.
3. Ekran kaydedilir ve kapatılır.
4. Outlookta security altında macrolar aktif edilir.

 
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean) If Item.Subject = "" Then Cancel = True MsgBox "Lütfen bir konu belirtin.", _ vbExclamation, "Önemli" End If End Sub


 

18 Temmuz 2011
Okunma
bosluk

Disconnect mailboxları silme

Exchange 2010 üzerinde mailboxı silmek istediğinizde active directory userınıda silersiniz. Userı silmek istemiyorsanız, mailbox disconnect yaparsınız. Eğer disconnect olmuş mailboxları silmek isterseniz aşağıdaki komutları sırasıyla yapmanız gerekir.

$k=get-mailboxdatabase | get-mailboxstatistics |? {$_.Disconnectdate –ne $null }|select displayname,mailboxguid,database

$k |foreach {$_.mailboxguid;remove-mailbox –storemailboxidentity $_.mailboxguid –database $_.database –confirm:$false }

get-mailboxdatabase |clean-mailboxdatabase

2 Haziran 2011
Okunma
bosluk

Outlook 2011 for mac üzerinde ekli mail gönderme problemi

Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\exchweb\EWS dosyası notepad ile açılır. Sonra <system.web> altına aşağıdaki paremetre yazılır. Bu şekilde limit 30 mb olur.

 

<system.web> 

<httpRuntime maxRequestLength="30720" /> 

</system.web>

http://support.microsoft.com/kb/935848

30 Mayıs 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 sertifika uyarısı

Exchange 2010 geçişi sonrasında Outlooklarda serfika uyarısı ile karşılaşılır. Bunun nedeni kullanmış olduğumuz sertifika ile mevcut sertfikanın tutmadığı ile ilgili bir uyarıdır. Bu şekilde olduğu zaman Outlook Anywhere bağlantısında sorun yaşayabiliriz. Bu problemin çözümü için sertifika bilgilerini aşağıdaki şekilde değiştirebiliriz.

Mevcut olan durumu görebilmek için;

Get-ClientAccessServer -Identity Exchange2010Server | FL

Sertifika bilgilerini değiştirmek için;

Set-ClientAccessServer -Identity “Exchange2010Server” –AutodiscoverServiceInternalURI https://mail.ercanozkurt.com/autodiscover/autodiscover.xml

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity “Exchange2010Server\EWS (Default Web Site)” –InternalUrl  https://mail.ercanozkurt.com/EWS/Exchange.asmx

Set-OABVirtualDirectory -Identity “Exchange2010Server\OAB (Default Web Site)” -InternalURL https://mail.ercanozkurt.comr/OAB

Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity “Exchange2010Server\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)” -InternalURL https://mail.ercanozkurt.com/Microsoft-Server-Activesync

Bu işlemlerden sonra Exchange servislerini restart etmeniz gerekir.

20 Mayıs 2011
Okunma
bosluk

MapiExceptionLogonFailed: Unable to make connection to the server.

Exchange 2003 üzerinden Exchange 2010 servera mailbox taşıması yaparken aşağıdaki şekilde hata ile karşılasırsanız

 

Exchange 2003de mailbox store üzerinde security tabında “Allow inheritable permissions from…..” kutucuğunu işaretlemeniz yeter.

19 Mayıs 2011
Okunma
bosluk
error: