Exchange 2010 üzerinde mailbox taşıma hatası

Exchange 2003 üzerinde mailboxları taşırken bazen aşağıdaki şekilde hata ile karşılaşabilirsiniz.

Bu hatanın nedeni Active Directory üzerinde gelen haklarla ilgili. Bu durumu düzeltmek için Exchange 2010 üzerinde Active Directory kullanıcının security ayarlarında “Include inheritable permissions from this object’s parent” işaretli değilse bunu işaretlememiz sorunu düzeltecektir.

16 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Smtpdiag tool ile smtp kontrollerinin yapılması

Bazen kullanmış olduğumuz mail sistemi, dns veya smtp çıkışımız ile ilgili sorun olabilir. Bazen de bu sorunlar mail attığımız karşı tarafta da olabilir. Bu sorunların tespiti için smtpdiag toolu bize bu konuda yardımcı olacaktır.

Toolu indirmek için ; Smtpdiag

Kullanımı aşağıdaki şekildedir. /v paremetresi ile daha ayrıntılı bilgi alınabilir > eklentisi ile de tüm rapor log dosyasına kayıt edilir.

SMTPDIAG “sender address” “recipient address” /v > c:\smtpdiag.log

13 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 üzerinde powershell ile mail queue

Sunucu üzerindeki kuyruğu görme, bu komutun çalışdığı server üzerindeki kuyruğu gösterir.
Get-Queue
Kuyrukta bulunan mesajları görme,
Get-Queue | Get-Message
Sunucu belirttiğimiz server üzerinde kuyruğu görme,
Get-Queue -Server serveradı
Sistemdeki tüm Transport sunuculardaki kuyruğu görme
Get-TransportServer | Get-Queue
Sistemdeki tüm Transport sunuculardaki kuyrukta bekleyen mesajları görme,
Get-TransportServer | Get-Queue | Get-Message
Kuyrukta bulunan tüm mesajları suspend etmek,
Get-Queue | Get-Message | Suspend-Message
Kuyrukta bulunan tüm mesajları silmek,
Get-Queue | Get-Message | Remove-Message

13 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 üzerinde ActiveSync kullanıcıları

Günümüzde telefonların şirketlerinin birbirleri ile rekabeti sonucunda bir çok telefonlarda inanılmaz özellikler geliştirildi. Bu özelliklerden en önemlisi de bizim en çok kullandığımız mail programlarıdır. Exchange 2010 ile birlikte kullanımı daha da yaygın olan ActiveSync ile birlikte mobil cihazları entegre etmek kolay hale geldi. Exchange sistemimizde bu özellikleri kullanan kullanıcıları görmek istersek aşağıdaki powershell komutu ile kullanıcıları ve kullanmış oldukları cihaz hakkında bazı bilgileri görebiliriz.

Get-ActiveSyncDevice | Select @{Expression={$_.UserDisplayName.Substring($_.UserDisplayName.LastIndexOf(“/”)+1)};Label=”User”} | Sort User -Unique | ForEach{$u=$_.user; “`n$u”; Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox $u | Select DeviceModel, DeviceUserAgent, LastSuccessSync, status, DeviceActiveSyncVersion, DevicePolicyApplied | ft}

13 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutlarını raporlama

Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutları yüksek olan 30 kullanıcının mailbox raporlarını htm formatında bir dosyaya kaydedilmesi.

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending |Select-Object DisplayName,ItemCount,@{name=”MailboxSize”;exp={$_.totalitemsize}} -first 30 | Convertto-Html | out-File c:\report.htm

13 Şubat 2011
Okunma
bosluk
error: