Exchange sürümlerinin versiyon numaraları

Exchange sürümlerinin versiyon numaraları;

Exchange Server

Product name Build number Date
Microsoft Exchange Server 2003 6.5.6944 6/30/2003
Microsoft Exchange Server 2003 SP1 6.5.7226 5/25/2004
Microsoft Exchange Server 2003 SP2 6.5.7638 10/19/2005
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.24 12/9/2006
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.25 12/9/2006
Microsoft Exchange Server 2007 SP1 8.1.240.6 11/29/2007
Microsoft Exchange Server 2007 SP2 8.2.176.2 8/24/2009
Microsoft Exchange Server 2007 SP3 8.3.083.6 6/20/2010
Microsoft Exchange Server 2010 14.0.639.21 11/9/2009
Microsoft Exchange Server 2010 SP1
14.1.218.15 8/24/2010

Exchange Server 2007 Service Pack 1

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server Exchange 2007 SP1 8.1.240.6 11/29/2007
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.263.1 2/28/2008 KB945684
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.278.2 5/8/2008 KB948016
Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.291.2 7/8/2008 KB949870
Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.311.3 10/7/2008 KB952580
Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.336.1 11/20/2008 KB953467
Update Rollup 6 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.340.1 2/10/2009 KB959241
Update Rollup 7 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.359.2 3/18/2009 KB960384
Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.375.2 5/19/2009 KB968012
Update Rollup 9 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.393.1 7/17/2009 KB970162
Update Rollup 10 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.436.0 4/9/2010 KB981407

Exchange Server 2007 Service Pack 2

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2007 SP2 8.2.176.2 8/24/2009
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.217.3 11/19/2009 KB971534
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.234.1 1/22/2010 KB972076
Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.247.2 3/17/2010 KB979784
Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.254.0 4/9/2010 KB981383
Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.305.3 12/7/2010 KB2407132

Exchange Server 2007 Service Pack 3

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2007 SP3 8.3.083.6 6/20/2010
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 8.3.106.2 9/9/2010 KB2279665
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 8.3.137.3 12/10/2010 KB2407025

Exchange Server 2010

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2010 RTM 14.0.639.21 11/9/2009
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 14.0.682.1 12/9/2009 KB976573
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 14.0.689.0 3/4/2010 KB979611
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 14.0.694.0 4/9/2010 KB981401
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 14.0.702.1 6/17/2010 KB982639
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 14.0.726.0 12/13/2010 KB2407113

Exchange Server 2010 Service Pack 1

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2010 SP1
14.1.218.15 8/24/2010
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.255.2 10/4/2010 KB2407028
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.270.1 12/9/2010 KB2425179

3 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Powershell ile mailbox database oluşturmak

Exchange 2010 üzerinde powershell ile yeni bir mailbox database oluşturmak;

new-mailboxdatabase -name ‘ISTENAYRILANLAR’ -server ‘global-01’ -edbfilepath ‘D:\Exchange Server\Mailbox\ISTENAYRILANLAR\ISTENAYRILANLAR.edb’ -logFolderPath ‘D:\Exchange Server\Mailbox\ISTENAYRILANLAR\ISTENAYRILANLAR’

Oluşturduğumuz database mount etmek için aşağıdaki komutu kullanırız.

mount-database -identity ‘ISTENAYRILANLAR’

3 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 smtp portunu değiştirme

Exchange 2010 üzerinde mail göndermek için send connector oluşturduğumuzda default olarak portu 25 olarak ayarlar. Bu port üzerinde eğer dışarı çıkarmıyorsak mail göndermede sıkıntı yaşarız. Bu durumda smtp portunu değiştirmemiz gerekir. Bu işlemleri Exchange Management Shell ile aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

Önce şuan ki durumu aşağıdaki komutla görelim;

Get-SendConnector | ft Id*,Sm*s,po*

Default aayarlarda gelen portu 25 görüyoruz. şimdi bu portu aşağıdaki komut ile değiştiriyoruz.

Set-SendConnector “sendconnector” -port 587

Tekrar duruma baktığımız zaman portun 587 olduğunu görüyoruz.

1 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Exchange 2010 Powershell ile ilgili bazı komutlar

Exchange 2010 üzerindeki kullanıcıların default  mail adreslerinin gösterilmesi;

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object PrimarySmtpAddress

Bu adreslerinin csv dosyasına export edilmesi;

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object PrimarySmtpAddress | export-csv c:\mailadresleri.csv

Exchange 2010 üzerindeki kullanıcıların mailboxlarının boyutlarının gösterilmesi;

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}
Bu bilgileri csv dosyasına export edilmesi;
Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()} | export-csv c:\MailboxBoyutlari.csv

1 Şubat 2011
Okunma
bosluk

Exchange Remote Connectivity Analyzer

Exchange üzerinde bazı servislerin çalışdığını test edebilmek için online bir servis var. Buradan mobile cihazların, machintosların ve outlook rpc over https/autodiscover ayarlarını test edebiliriz.

web adresi : https://www.testexchangeconnectivity.com/

1 Şubat 2011
Okunma
bosluk
error: