Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutlarını raporlama

Etiketler:

Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutları yüksek olan 30 kullanıcının mailbox raporlarını htm formatında bir dosyaya kaydedilmesi.

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending |Select-Object DisplayName,ItemCount,@{name=”MailboxSize”;exp={$_.totalitemsize}} -first 30 | Convertto-Html | out-File c:\report.htm

Related posts:

Exchange Remote Connectivity Analyzer
Disconnect mailboxları silme
Exchange 2010 SP2 Update Rollup 1 Yayınlandı!

Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutlarını raporlama ile Benzer Yazılar:

13 Şubat 2011 Saat : 4:29

Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutlarını raporlama Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

error: