MapiExceptionLogonFailed: Unable to make connection to the server.


Exchange 2003 üzerinden Exchange 2010 servera mailbox taşıması yaparken aşağıdaki şekilde hata ile karşılasırsanız

 

Exchange 2003de mailbox store üzerinde security tabında “Allow inheritable permissions from…..” kutucuğunu işaretlemeniz yeter.

Related posts:

Exchange 2010 Powershell ile ilgili bazı komutlar
Smtpdiag tool ile smtp kontrollerinin yapılması
"The Certificate Status could not be determined because the revocation check failed" hatas...

MapiExceptionLogonFailed: Unable to make connection to the server. ile Benzer Yazılar:

19 Mayıs 2011 Saat : 7:44

MapiExceptionLogonFailed: Unable to make connection to the server. Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

error: