Disconnect mailboxları silme


Exchange 2010 üzerinde mailboxı silmek istediğinizde active directory userınıda silersiniz. Userı silmek istemiyorsanız, mailbox disconnect yaparsınız. Eğer disconnect olmuş mailboxları silmek isterseniz aşağıdaki komutları sırasıyla yapmanız gerekir.

$k=get-mailboxdatabase | get-mailboxstatistics |? {$_.Disconnectdate –ne $null }|select displayname,mailboxguid,database

$k |foreach {$_.mailboxguid;remove-mailbox –storemailboxidentity $_.mailboxguid –database $_.database –confirm:$false }

get-mailboxdatabase |clean-mailboxdatabase

Related posts:

Exchange 2010 sertifika uyarısı
Hosted Exchange Nedir?
The HostRecordTTL property for network name 'Name:DAG' is set to 300 ( 5 minutes). For local cluster...

Disconnect mailboxları silme ile Benzer Yazılar:

2 Haziran 2011 Saat : 8:38

Disconnect mailboxları silme Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

error: