The BIOS reports that NUMA node 1 has no memory

The system has found a problem on your machine and cannot continue.
The BIOS reports that NUMA node 1 has no memory. This problem is eithercaused by a bad BIOS or a very unbalanced distribution of memory modules.

The system has found a problem on your machine and cannot continue.The BIOS reports that NUMA node 1 has no memory. This problem is either caused by a bad BIOS or a very unbalanced distribution of memory modules.

IBM X 3650 M3 server üzerine ESXi 4.1 kurulum yapmak istediğimde, pembe bir ekran üzerinde yukarıdaki uyarı ile karşılaştım. Verdiği hatada ram yapılandırmasının uygun olmadığını belirtiyor. Server konfigürasyona baktığımda server üzerinde 2 fiziksel cpu ve 2 x 4 gb ram gördüm. Ama ramler sadece bir cpu tarafına takılı olduğu için ve bios ayarlarında memroy NUMA (Non-Uniform Memory Access) olarak ayarlı oldu için esxi kurulumunda hata verip kurulumu iptal ediyor.
Bu sorunu bios üzerinde memory ayarlarından değiştirip NON-NUMA diyebiliriz. Bunun için, biosta system settings ayarları -memory ayarları – socket Interleave seçeneğini NUMA yerine NON-NUMA seçersek, kuruluma devam edebiliriz. Ama 2 cpu kullanacaksan ve performans istiyorsak burada yapılması gereken ramleri 2 cpu destekleyecek şekilde takmak olacak. 2 cpu için doğru ram yapılandırmasına serverın kapağı üzerinde görebilirsiniz.

18 Şubat 2011 Saat : 10:30
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Sql server sürümünü bulunması

Bu yazımda geçerli Microsoft SQL Server sürüm numaranızın ve karşılık gelen ürün veya hizmet paketi düzeyinin nasıl belirleneceği ve SQL Server’ın hangi sürümü kullandığınızın nasıl belirleneceği hakkında bilgi vereceğim.

SQL Server 2008’in hangi sürümünün çalıştığı,

Microsoft SQL Server 2008’in hangi sürümünün çalıştığını belirlemek için, SQL Server Management Studio’yu kullanarak SQL Server 2008’e bağlanın ve aşağıdaki sorguyu çalıştırın.

SELECT  SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY 
('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')

Bu sorguyu çalıştırdığımızda bize aşağıdaki gibi bir yanıt döner.

Burada bize ürün hakkında bilgiler verir.

SQL 2008 ile ilgili ürün numaraları aşağıdaki şekildedir.

10.5.1660.1 SQL Server 2008 R2 RTM
10.00.4000 SQL Server 2008 SP2
10.00.2531 SQL Server 2008 SP1
10.00.1600 SQL Server 2008 RTM

SQL Server 2005’in hangi sürümünün çalıştığı,

Microsoft SQL Server 2005’in hangi sürümünün çalıştığını belirlemek için, SQL Server Management Studio’yu kullanarak SQL Server 2005’e bağlanın ve aşağıdaki sorguyu çalıştırın.
 

SELECT  SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY 
('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')

Bu sorguyu çalıştırdığımızda bize aşağıdaki gibi bir yanıt döner.

 

Burada bize ürün hakkında bilgiler verir.

SQL 2005 ile ilgili ürün numaraları aşağıdaki şekildedir.

9.00.5000 SQL Server 2005 SP4
9.00.4035 SQL Server 2005 SP3
9.00.3042 SQL Server 2005 SP2
9.00.2047 SQL Server 2005 SP1
9.00.1399 SQL Server 2005 RTM

SQL Server 2000’in hangi sürümünün çalıştığı,

Microsoft SQL Server 2000’in hangi sürümünün çalıştığını belirlemek için, SQL Server Management Studio’yu kullanarak SQL Server 2005’e bağlanın ve aşağıdaki sorguyu çalıştırın.

SELECT  SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY 
('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')

Bu sorguyu çalıştırdığımızda bize aşağıdaki gibi bir yanıt döner.

Burada bize ürün hakkında bilgiler verir.

SQL 2000 ile ilgili ürün numaraları aşağıdaki şekildedir.

8.00.2039 SQL Server 2000 SP4
8.00.0760 SQL Server 2000 SP3
8.00.0534 SQL Server 2000 SP2
8.00.0384 SQL Server 2000 SP1
8.00.0194 SQL Server 2000 RTM


17 Şubat 2011 Saat : 8:02
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange 2010 üzerinde mailbox taşıma hatası

Exchange 2003 üzerinde mailboxları taşırken bazen aşağıdaki şekilde hata ile karşılaşabilirsiniz.

Bu hatanın nedeni Active Directory üzerinde gelen haklarla ilgili. Bu durumu düzeltmek için Exchange 2010 üzerinde Active Directory kullanıcının security ayarlarında “Include inheritable permissions from this object’s parent” işaretli değilse bunu işaretlememiz sorunu düzeltecektir.

16 Şubat 2011 Saat : 8:15
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Smtpdiag tool ile smtp kontrollerinin yapılması

Bazen kullanmış olduğumuz mail sistemi, dns veya smtp çıkışımız ile ilgili sorun olabilir. Bazen de bu sorunlar mail attığımız karşı tarafta da olabilir. Bu sorunların tespiti için smtpdiag toolu bize bu konuda yardımcı olacaktır.

Toolu indirmek için ; Smtpdiag

Kullanımı aşağıdaki şekildedir. /v paremetresi ile daha ayrıntılı bilgi alınabilir > eklentisi ile de tüm rapor log dosyasına kayıt edilir.

SMTPDIAG “sender address” “recipient address” /v > c:\smtpdiag.log

13 Şubat 2011 Saat : 9:59
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange 2010 üzerinde powershell ile mail queue

Sunucu üzerindeki kuyruğu görme, bu komutun çalışdığı server üzerindeki kuyruğu gösterir.
Get-Queue
Kuyrukta bulunan mesajları görme,
Get-Queue | Get-Message
Sunucu belirttiğimiz server üzerinde kuyruğu görme,
Get-Queue -Server serveradı
Sistemdeki tüm Transport sunuculardaki kuyruğu görme
Get-TransportServer | Get-Queue
Sistemdeki tüm Transport sunuculardaki kuyrukta bekleyen mesajları görme,
Get-TransportServer | Get-Queue | Get-Message
Kuyrukta bulunan tüm mesajları suspend etmek,
Get-Queue | Get-Message | Suspend-Message
Kuyrukta bulunan tüm mesajları silmek,
Get-Queue | Get-Message | Remove-Message

13 Şubat 2011 Saat : 9:22
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku
error: