Exchange 2010 üzerinde ActiveSync kullanıcıları

Günümüzde telefonların şirketlerinin birbirleri ile rekabeti sonucunda bir çok telefonlarda inanılmaz özellikler geliştirildi. Bu özelliklerden en önemlisi de bizim en çok kullandığımız mail programlarıdır. Exchange 2010 ile birlikte kullanımı daha da yaygın olan ActiveSync ile birlikte mobil cihazları entegre etmek kolay hale geldi. Exchange sistemimizde bu özellikleri kullanan kullanıcıları görmek istersek aşağıdaki powershell komutu ile kullanıcıları ve kullanmış oldukları cihaz hakkında bazı bilgileri görebiliriz.

Get-ActiveSyncDevice | Select @{Expression={$_.UserDisplayName.Substring($_.UserDisplayName.LastIndexOf(“/”)+1)};Label=”User”} | Sort User -Unique | ForEach{$u=$_.user; “`n$u”; Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox $u | Select DeviceModel, DeviceUserAgent, LastSuccessSync, status, DeviceActiveSyncVersion, DevicePolicyApplied | ft}

13 Şubat 2011 Saat : 5:20
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutlarını raporlama

Exchange 2010 üzerinde mailbox boyutları yüksek olan 30 kullanıcının mailbox raporlarını htm formatında bir dosyaya kaydedilmesi.

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics | Sort-Object TotalItemSize -descending |Select-Object DisplayName,ItemCount,@{name=”MailboxSize”;exp={$_.totalitemsize}} -first 30 | Convertto-Html | out-File c:\report.htm

13 Şubat 2011 Saat : 4:29
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Sharepoint 2010 Serverın Script ile full backup alınması

Sharepoint 2010 yedeğini central administration üzerinden yapabildiğimiz gibi, bunu script oluşturarak schedule task ile zamanlı backup alabiliriz. Bunun için ilk önce BackupSite.ps1 isimli bir dosya oluşturup aşağıdakileri dosyaya kaydederiz. Burada dikkat etmeniz gereken yerler kırmızı işaretli olan alanlardır. Buraya kendi bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Add-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
Start-SPAssignment -Global # Backup icin powershell komutu
$mySite=”http://siteadı” # Burayi sitenizin ismi ile degistirin
$backupLocation=”F:\SPYEDEK\” # Burasi sharepoint yedegini alacaginiz yeri belirtiyor.
$logFile=”$backupLocation\BackupLog.log” # Burasi backup logunun tutultugu yer.
$today=Get-Date -format “MM-dd-yyyy HH.mm.ss” # Get current date and format it to avoid invalid characters such as “/”, “:”
write-Host Start backing up $mySite to $backupLocation
try
{
# Create a new backup file based on current date. If you want to create only 1 backup file and overwrite it each time the backup is run, you can replace “$today.bak” with your desired file name.
Backup-SPSite -Identity $mySite -Path $backupLocation\$today.bak -force -ea Stop
write-Host Backup succeeded.
# Write success message to the log file
write “$today    $mySite successfully backed up.”>>$logFile
}
catch # If the process failed
{
write-Host Backup failed. See $logFile for more information.
# Write error message to the log file
write “$today    Error: $_”>>$logFile
}
Stop-SPAssignment -Global
Remove-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
write-Host “Finished script.”

Add-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
Start-SPAssignment -Global # This cmdlet takes care of the disposable objects to prevent memory leak.
$mySite=”http://avmserver” # Replace with your site collection URL$backupLocation=”F:\SPYEDEK\” # Replace with your backup location$logFile=”$backupLocation\BackupLog.log” # Replace with your desired log file location
$today=Get-Date -format “MM-dd-yyyy HH.mm.ss” # Get current date and format it to avoid invalid characters such as “/”, “:”
write-Host Start backing up $mySite to $backupLocationtry{    # Create a new backup file based on current date. If you want to create only 1 backup file and overwrite it each time the backup is run, you can replace “$today.bak” with your desired file name.    Backup-SPSite -Identity $mySite -Path $backupLocation\$today.bak -force -ea Stop
write-Host Backup succeeded.
# Write success message to the log file    write “$today    $mySite successfully backed up.”>>$logFile    }catch # If the process failed{    write-Host Backup failed. See $logFile for more information.
# Write error message to the log file    write “$today    Error: $_”>>$logFile}
Stop-SPAssignment -Global
Remove-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
write-Host “Finished script.”

Powershell scripti çalıştırmak için aşağıdaki batch file dosyasını oluşturuz.

cd /d %~dp0

del *.bak -y

powershell -file    “.\BackupSite.ps1”

Yukarıdaki yazıları RunBackup.bat isimli dosya oluşturup içine kopyalarız ve backup scriptimiz hazır olur. Bu dosyayı schedule task’a ekleyip günlük olarak backubımızı aldırabiliriz.

11 Şubat 2011 Saat : 9:09
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange sürümlerinin versiyon numaraları

Exchange sürümlerinin versiyon numaraları;

Exchange Server

Product name Build number Date
Microsoft Exchange Server 2003 6.5.6944 6/30/2003
Microsoft Exchange Server 2003 SP1 6.5.7226 5/25/2004
Microsoft Exchange Server 2003 SP2 6.5.7638 10/19/2005
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.24 12/9/2006
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.25 12/9/2006
Microsoft Exchange Server 2007 SP1 8.1.240.6 11/29/2007
Microsoft Exchange Server 2007 SP2 8.2.176.2 8/24/2009
Microsoft Exchange Server 2007 SP3 8.3.083.6 6/20/2010
Microsoft Exchange Server 2010 14.0.639.21 11/9/2009
Microsoft Exchange Server 2010 SP1
14.1.218.15 8/24/2010

Exchange Server 2007 Service Pack 1

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server Exchange 2007 SP1 8.1.240.6 11/29/2007
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.263.1 2/28/2008 KB945684
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.278.2 5/8/2008 KB948016
Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.291.2 7/8/2008 KB949870
Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.311.3 10/7/2008 KB952580
Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.336.1 11/20/2008 KB953467
Update Rollup 6 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.340.1 2/10/2009 KB959241
Update Rollup 7 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.359.2 3/18/2009 KB960384
Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.375.2 5/19/2009 KB968012
Update Rollup 9 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.393.1 7/17/2009 KB970162
Update Rollup 10 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 8.1.436.0 4/9/2010 KB981407

Exchange Server 2007 Service Pack 2

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2007 SP2 8.2.176.2 8/24/2009
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.217.3 11/19/2009 KB971534
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.234.1 1/22/2010 KB972076
Update Rollup 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.247.2 3/17/2010 KB979784
Update Rollup 4 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.254.0 4/9/2010 KB981383
Update Rollup 5 for Exchange Server 2007 Service Pack 2 8.2.305.3 12/7/2010 KB2407132

Exchange Server 2007 Service Pack 3

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2007 SP3 8.3.083.6 6/20/2010
Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 8.3.106.2 9/9/2010 KB2279665
Update Rollup 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 8.3.137.3 12/10/2010 KB2407025

Exchange Server 2010

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2010 RTM 14.0.639.21 11/9/2009
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 14.0.682.1 12/9/2009 KB976573
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 14.0.689.0 3/4/2010 KB979611
Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 14.0.694.0 4/9/2010 KB981401
Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 14.0.702.1 6/17/2010 KB982639
Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 14.0.726.0 12/13/2010 KB2407113

Exchange Server 2010 Service Pack 1

Product name Build number Date KB
Microsoft Exchange Server 2010 SP1
14.1.218.15 8/24/2010
Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.255.2 10/4/2010 KB2407028
Update Rollup 2 for Exchange Server 2010 SP1 14.1.270.1 12/9/2010 KB2425179

3 Şubat 2011 Saat : 11:53
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Powershell ile mailbox database oluşturmak

Exchange 2010 üzerinde powershell ile yeni bir mailbox database oluşturmak;

new-mailboxdatabase -name ‘ISTENAYRILANLAR’ -server ‘global-01’ -edbfilepath ‘D:\Exchange Server\Mailbox\ISTENAYRILANLAR\ISTENAYRILANLAR.edb’ -logFolderPath ‘D:\Exchange Server\Mailbox\ISTENAYRILANLAR\ISTENAYRILANLAR’

Oluşturduğumuz database mount etmek için aşağıdaki komutu kullanırız.

mount-database -identity ‘ISTENAYRILANLAR’

3 Şubat 2011 Saat : 11:33
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku
error: