Exchange 2010 smtp portunu değiştirme

Exchange 2010 üzerinde mail göndermek için send connector oluşturduğumuzda default olarak portu 25 olarak ayarlar. Bu port üzerinde eğer dışarı çıkarmıyorsak mail göndermede sıkıntı yaşarız. Bu durumda smtp portunu değiştirmemiz gerekir. Bu işlemleri Exchange Management Shell ile aşağıdaki şekilde yapabiliriz.

Önce şuan ki durumu aşağıdaki komutla görelim;

Get-SendConnector | ft Id*,Sm*s,po*

Default aayarlarda gelen portu 25 görüyoruz. şimdi bu portu aşağıdaki komut ile değiştiriyoruz.

Set-SendConnector “sendconnector” -port 587

Tekrar duruma baktığımız zaman portun 587 olduğunu görüyoruz.

1 Şubat 2011 Saat : 3:28
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange 2010 Powershell ile ilgili bazı komutlar

Exchange 2010 üzerindeki kullanıcıların default  mail adreslerinin gösterilmesi;

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object PrimarySmtpAddress

Bu adreslerinin csv dosyasına export edilmesi;

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited |Select-Object PrimarySmtpAddress | export-csv c:\mailadresleri.csv

Exchange 2010 üzerindeki kullanıcıların mailboxlarının boyutlarının gösterilmesi;

Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}
Bu bilgileri csv dosyasına export edilmesi;
Get-Mailbox | Get-MailboxStatistics |  select-object DisplayName, {$_.TotalItemSize.Value.ToMB()} | export-csv c:\MailboxBoyutlari.csv

1 Şubat 2011 Saat : 2:24
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange Remote Connectivity Analyzer

Exchange üzerinde bazı servislerin çalışdığını test edebilmek için online bir servis var. Buradan mobile cihazların, machintosların ve outlook rpc over https/autodiscover ayarlarını test edebiliriz.

web adresi : https://www.testexchangeconnectivity.com/

1 Şubat 2011 Saat : 1:16
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

Exchange 2010 üzerinde non-delivery reports on/off

Exchange 2010 üzerinde NDR gönderme ile ilgili ayarları yapabilmek için aşağıdaki işlemleri yapabiliriz.

Powershell ile ayar yapmak için.

Get-RemoteDomain |fl

komutu ile şuanki mevcut durumu görebiliriz.

set-RemoteDomain “Default” -NdrEnabled $false

komutu ile NDR gönderimini kapatabiliriz.

set-RemoteDomain “Default” -NdrEnabled $true

komutu ile NDR gönderimini aktif hale getirebiliriz.

Bu işlemleri EMC üzerinden yapmak için ise,

Exchange konsolu üzerinden, Organization Configuration >Hub Transport > Remote Domain > Default kural üzerinde > Message Format Ayarlarında >Allow Non Delivery Report kutucuğundaki işareti kaldırdığımız zaman NDR gönderme işlemi disable olacaktır.

21 Ocak 2011 Saat : 7:30
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku

DPM 2010 QFE Rollup available

Dpm 2010 için bir update yayınlandı.

Bu update ile birlikte bazı hatalar giderildi.

  • Secondary DPM üzerinde DAG yapısının yedeği alınamıyordu, update ile birlikte bu sorun kalktı.
  • Client bilgisayara agent kurulum sonrası restart edilmesi gerekiyordu. Update sonrası bu işleme gerek kalmadı.
  • DPM servislerinin çökmesi veya  “Unable to connect to the database because of a fatal database error.” hatanın alınması,
  • MSDPM servisinin çakması ve event loglara ID 945 hatasının gelmesi,
  • Bir koruma grubu değiştirmek, çok büyük bir veritabanına eklemek, disk ayırma değiştirmek DPM 2010 için varsayılan boyutları yineleme ve gölge kopya birimleri boyutlarını ayarlamak,
  • Yönetim sekmesinde en son bilgi bankası makalesi linki gelmiştir.
  • “Computers not synchronized,” hatası ile karşılaşmak,

Gerekli update aşağıdaki linkten indirilebilir.

System Center Data Protection Manager 2010 QFE Rollup

4 Ocak 2011 Saat : 2:07
Okunma
Ercan Özkurt
devamını oku
error: