Windows 2008 üzerinde VSS writers list boş görünüyorsa…

VSS writerlar server üzerinde genelde backup yazılımı için kullanılan ara birimlerdir. Her server üzerinde kurulu olan uygulamaya göre writerlar vardır. Bunlar ilgili uygulamanın backubını alabilmek için kullanılır. Bazen bunlarda sıkıntı olabiliyor. Server üzerinde hangi VSS writers çalıştığını görebilmek için;

Vssadmin list writers

komutu ile çalışan writers görülür.

Eğer bu komut ile herhangi bir VSS writers görünmüyor ise aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekiyor.

Regedit’e girilir ve aşağıdaki dizine gelinir,

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\{26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216}\EventClasses\{FAF53CC4-BD73-4E36-83F1-2B23F46E513E}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}

Sonra burada TypeLib olan key silinir ve aşağıdaki şekilde tekrar oluşturulur.

New  key diyip Expandable String Value seçilir. Name kısmına TypeLib yazılır. Sonra bu key editlenip volue data kısmına %systemroot%\system32\EVENTCLS.DLL yazılır.

Bu işlemlerden sonra aşağıdaki servislerin yeniden başlatılması gerekir.

• COM+ Event System
• Volume Shadow Copy

Bundan sonra Vssadmin list writers dediğimizde bize aktif VSS writers gelecektir. Bu yaptığımız işlemlerden sonra eğer Exchange Writer gelmiyor ise aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekiyor.

Regedit açıp aşağıdaki dizine gidilir;

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem

Burada Enable Remote Streaming Backup anahtarının değeri 0 ise 1 yapılır. Burada 1 enable yapar, 0 disable.

Bu işlemlerden sonra servisler restart edilir ve Microsoft Exchange Writer aktif olur.

net stop msexchangeis
net start msexchangeis

 

17 Mayıs 2011
Okunma
bosluk
error: