Sharepoint 2010 Serverın Script ile full backup alınması

Etiketler:

Sharepoint 2010 yedeğini central administration üzerinden yapabildiğimiz gibi, bunu script oluşturarak schedule task ile zamanlı backup alabiliriz. Bunun için ilk önce BackupSite.ps1 isimli bir dosya oluşturup aşağıdakileri dosyaya kaydederiz. Burada dikkat etmeniz gereken yerler kırmızı işaretli olan alanlardır. Buraya kendi bilgilerinizi girmeniz gerekir.

Add-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
Start-SPAssignment -Global # Backup icin powershell komutu
$mySite=”http://siteadı” # Burayi sitenizin ismi ile degistirin
$backupLocation=”F:\SPYEDEK\” # Burasi sharepoint yedegini alacaginiz yeri belirtiyor.
$logFile=”$backupLocation\BackupLog.log” # Burasi backup logunun tutultugu yer.
$today=Get-Date -format “MM-dd-yyyy HH.mm.ss” # Get current date and format it to avoid invalid characters such as “/”, “:”
write-Host Start backing up $mySite to $backupLocation
try
{
# Create a new backup file based on current date. If you want to create only 1 backup file and overwrite it each time the backup is run, you can replace “$today.bak” with your desired file name.
Backup-SPSite -Identity $mySite -Path $backupLocation\$today.bak -force -ea Stop
write-Host Backup succeeded.
# Write success message to the log file
write “$today    $mySite successfully backed up.”>>$logFile
}
catch # If the process failed
{
write-Host Backup failed. See $logFile for more information.
# Write error message to the log file
write “$today    Error: $_”>>$logFile
}
Stop-SPAssignment -Global
Remove-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
write-Host “Finished script.”

Add-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
Start-SPAssignment -Global # This cmdlet takes care of the disposable objects to prevent memory leak.
$mySite=”http://avmserver” # Replace with your site collection URL$backupLocation=”F:\SPYEDEK\” # Replace with your backup location$logFile=”$backupLocation\BackupLog.log” # Replace with your desired log file location
$today=Get-Date -format “MM-dd-yyyy HH.mm.ss” # Get current date and format it to avoid invalid characters such as “/”, “:”
write-Host Start backing up $mySite to $backupLocationtry{    # Create a new backup file based on current date. If you want to create only 1 backup file and overwrite it each time the backup is run, you can replace “$today.bak” with your desired file name.    Backup-SPSite -Identity $mySite -Path $backupLocation\$today.bak -force -ea Stop
write-Host Backup succeeded.
# Write success message to the log file    write “$today    $mySite successfully backed up.”>>$logFile    }catch # If the process failed{    write-Host Backup failed. See $logFile for more information.
# Write error message to the log file    write “$today    Error: $_”>>$logFile}
Stop-SPAssignment -Global
Remove-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
write-Host “Finished script.”

Powershell scripti çalıştırmak için aşağıdaki batch file dosyasını oluşturuz.

cd /d %~dp0

del *.bak -y

powershell -file    “.\BackupSite.ps1”

Yukarıdaki yazıları RunBackup.bat isimli dosya oluşturup içine kopyalarız ve backup scriptimiz hazır olur. Bu dosyayı schedule task’a ekleyip günlük olarak backubımızı aldırabiliriz.

Related posts:

Sharepoint 2010 üzerinde dosya upload sınırını değiştirme
Sharepoint 2010 üzerinde dosya yükleme sorunu

Sharepoint 2010 Serverın Script ile full backup alınması ile Benzer Yazılar:

11 Şubat 2011 Saat : 9:09

Sharepoint 2010 Serverın Script ile full backup alınması Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

error: